Връзката между езика на тялото и най-добрите TED лекции

Преди години присъствах на обучение на висши мениджъри за лидерски умения. Когато стана дума за езика на тялото, един от тях каза, че той имал 0% влияние върху събеседниците му с толкова силно изразена интонация, физиономия и жестове, че изказването си стана същински оксиморон. Колко голямо всъщност е влиянието на езика на тялото, когато презентираме? Толкова, отговарят от TED, че той прави някои лекции свръх популярни или “viral”, докато други, също толкова качествени като съдържание, остават на заден план.

Емпиричното доказателство

На въпроса за това до каква степен езикът на тялото повлиява популярността на лекциите на TED отговаря консултантската агенция Science of People, която прави проучване с близо 760 доброволци, които оценяват различни лекции на TED с дължина от 15 до 20 минути, всички от 2010 г. Резултатите са впечатляващи и извеждат на преден план 5 основни причини, поради които езикът на тялото определено има значение за това една презентация да бъде запомняща се и споделяна.

Няма значение какво, има значение как

172559_800x600
Снимка: www.ted.com

Ванеса Ван Едуардс, основният човек, водещ проучването, споделя, че резултатите от проучването показват, че публиката оценява презентаторите на база на харизма, умението им да печелят доверието на публиката и интелигентността им, без значение дали гледат лекцията със звук или без. Звучи направо абсурдно, нали? Да, но резултатите от експеримента на Ван Едуардс потвърждават – половината от участниците в проучването оценяват лекторите, без да ги слушат (т.е. гледат ги без звук), а другата половина ги оценяват, докато ги гледат със звук. Оценката се изразява в отговор на въпроса “Как оценявате цялостно тази презентация? Доколко лекторът буди доверие/е интелигентен/е харизматичен?”. Резултатите показват, че оценките за лекторите на двете групи съвпадат.

Ура, ръцете вече са свободни!

Снимка: www.ted.com
Снимка: www.ted.com

На нашите обучения много, ама много често има минимум по един човек, на когото някой някога е казал, че трябва да държи ръцете си по определен начин, докато презентира – в джобовете, зад гърба и т.н. – защото много жестикулирал. Винаги сме били на мнение, че жестовете са естествен начин на изразяване на човека, който обогатява вербалното му изказване. Потискането им обикновено води до допълнително притеснение за говорителя и разсейване – сега за слайдовете ли да мисли или за ръцете?! Е, много сме доволни, когато прочетохме, че Ван Едуардс споделя нашето мнение, при това с емпирични доказателства! За да докаже това, екип от тренери по невербално поведение изброява колко точно жеста с ръце има в лекциите, които биват оценявани и извежда осреднена стойност – брой жестове на лекция. След това същият този екип оценява лекциите само на база броя жестове и прави ranking. Отново имаме съвпадение – лекциите с най-много ръчни жестове съвпадат с любимите лекции на участниците в проучването. Самите проучващи са изненадани от тези резултати – нали уж жестовете действат разсейващо? Хипотезата им е, че жестовете създават усещането за динамика – мозъкът ни възприема вербално и невербално посланието и е двойно по-ангажиран със случващото се в презентацията.

Бележките убиват харизмата

За нас няма нищо по-кофти от това някой да си чете презентацията от листче. И проучването на TED лекциите го потвърждава. Динамиката на гласа е пряко свързана с това каква харизма излъчва говорителят и доколко буди доверие. Екипът на Ван Едуардс установява, че колкото по-разнообразно говорителите представят информацията – с паузи, с енергия, редувайки емоционални изказвания, почти извикани на публиката, с тихо и бавно, дълбоко говорене, толкова по-високи оценки получават за харизма и доверие. Причината е, че хората на определено време спират да слушат дори най-интересната лекция, защото мозъкът ни е програмиран да изключва за малко на всеки десет минути. Затова е важно да редуваме емоционални изказвания с факти, истории и статистики, високи и ниски тонове, смях и сълзи – всичко това държи мозъка на публиката буден.

Усмивката е важна

db471b06b2f5f6ba97c7de8b232878ffe9718600_1600x1200
Снимка: www.ted.com

Резултатите от проучването разкриват още една изненада за Ван Едуардс – хипотезата, че големите лидери по-малко се усмихват, докато презентират, е отхвърлена. Високите оценки отиват при лекторите, които се усмихват! Причината според Ван Едуардс е в това, че усмивката прави говорителя да изглежда повече като човек, отколкото като лидер и скъсява дистанцията с публиката.

Правилото на 7-те секунди

“Първото впечатление е най-важно” е всеизвестна сентенция. Според проучването тя се оказва валидна, що се касае до презентациите. Всяка лекция е отрязана до първите 7 секунди и предоставена за оценка на участниците. Отново има съвпадение – без значение дали са изгледани 7 секунди или цялата лекция, оценките са идентични. Което значи само едно – както казваме на нашите обучения, много е важно с какво ще започнеш. Сега допълваме – и имаш точно 7 секунди, преди публиката да ти е дръпнала шалтера. Така че зарежете кои сте, колко се радвате, че ще изнасяте презентацията и колко години опит имате в сферата, а започвайте направо с голямата идея, която ще промени света.

Адаптирано от: http://blog.ted.com/body-language-survey-points-to-5-nonverbal-features-that-make-ted-talks-take-off/?utm_campaign=social&utm_medium=referral&utm_source=facebook.com&utm_content=ted-blog&utm_term=education 

Leave a Reply