Не на брейнсторминга – ето нещо по-добро!

with No Comments

Manfred-Sieg-Erfolgsbriefe-Unternehmensberatung-Brainwriting

Големият въпрос, който сигурно ви мъчи, е наистина ли ще се обявяваме против най-популярната техника за раждане на идеи, или просто търсим сензационно заглавие.

Истината е, че най-популярното не винаги е най-ефективно. И това с пълна сила важи за класическия брейнсторминг (и може би дори с още по-голяма сила за българския футбол, но това е отделна тема).

Под “класически брайнсторминг” разбираме групова дискусия по с цел генериране на идеи или намиране на решения на предварително зададен проблем / тема.

Този формат за генериране на идеи, макар и най-разпространен, има няколко недостатъка, които нерядко водят до намалена ефективност и “зацикляне” на групата:

  1. Гласът на най-шумните участници се чува най-много, но те не винаги имат най-добрите идеи;
  2. По-уверените участници “превземат” групата и налагат мнението си, а по-слабите не винаги успяват / искат да им се противопоставят.
  3. Срамът и страхът от отхвърляне действат като силен демотиватор за много хора да споделят идеите си – те просто смятат, че идеите им са глупави, недостатъчно добри, или пък, че останалите няма да ги приемат;
  4. Участниците често коментират идеите на останалите, оценяват ги или ги отхвърлят, което засилва още повече нежеланието на част от групата да споделя хрумванията си;
  5. Човекът, който записва идеите, често не може пълноценно да участва в дискусията, или пък редактира идеите в движение, докато ги записва, което също е неприемливо.

Ето защо все по-често, за да избегнем горните пречки, особено при разнородни групи, заместваме класическия брейнсторминг с различна и доста по-ефективна техника, наречена brainwriting (брейнрайтинг).

Точно това направихме и за събитието на Музейко преди няколко седмици. Благодарение на играта, базирана на brainwriting, която разработихме за тях, 70-те им гости родиха над 500 идеи за 20 минути и то без никакво усилие.

И така, какво е brainwriting.

Най-простичко казано, това е техника за генериране на идеи, базирана не на говорене, а на записване.

Броят идеи, генерирани от една brainwriting сесия, надвишава този от класическия брейнсторминг с до 40%

Работи се винаги в малки групи, с не повече от 6 участника. Ако има повече хора, се разделят на две и повече групи.

Има различни варианти на техниката, в зависимост от целите и броя на групите. Представяме ви по-долу една простичка версия, подходяща за случаите, в които се работи в една група:

Brainwriting за малка група

В първия етап, след представянето на общата тема/проблем, на всеки от участниците се дава време да напише своите първи идеи. Всяка идея се записва на отделен лист и се слага в средата на масата. Това продължава докато участниците не мога да генерират бързи идеи по темата.

Във втория етап всеки участник трябва да вземе листчета с идеи на други хора, и да генерира нови идеи, базирани на тях. Така постепенно се оформят цели идейни категории / области. Това продължава, докато участниците смятат, че не могат да генерират повече идеи.

Едва в третия етап участниците проговарят – време е за дискусия на вече генерираните идеи. Целта на дискусията е да се дооформят идеите и да се поемат ангажименти по тяхното изпълнение.

Ако все още се съмнявате, ето няколко причини да опитате някой път да заместите традиционния брейнсторминг с brainwriting техники:

  1. Всеки участник генерира най-добрите си идеи без натиска на групата;
  2. Генерира се голямо количество записани идеи (като броят идеи значително надвишава този, генериран от класическия брейнсторминг, често с 30-40%);
  3. Най-добрите идеи се поемат по естествен начин от групата и се доразвиват.

Ако пък не сте сигурни коя точно техника да използвате или пък имате нужда от специално решение, адаптирано за нуждите на екипа ви или за целите на събитието, което организирате – драснете ни някой ред, с радост ще се включим!

Leave a Reply