Какъв вид графика да използвам за данни?

with No Comments

Вероятно на повечето от вас често ви се налага да показвате данни. Постигнати цели, проучвания, очаквания и реални резултати. Искате данните да се разберaт от всички колеги, дори и от другите отдели. Искате данните да постигнат гонения ефект да впечатлят или стреснат. В някои ситуации казусът няма голямо развитие във времето, но линеарен чарт ли използваме или със стълбчета. Винаги ли е подходящ пай чартът? Как го преценяваме?

 

 

Line Graph

Когато искате да проследите развите промените в кратък или дълъг период от време. По-подходящи са от Bar Chart, когато има малки промени в развитието. Могат да сравняват едновременно повече от една група за един и същ период.

zx620_2579107

 

 

Bar Chart

Използвайте бар чартовете, когато искате да сравните две или повече групи в един и същи момент или в отделни последователни моменти. Ефекта е по-силен при по-голяма разлика в данните.

 

zx620_2579108

Pie Chart

С него сравнявайте части от едно цяло. Особеното е, че тук няма промяна във времето.

 

2013-07-02-NoSocial

 

 

Area Graph

Този вид графика много прилича на Line graph. Отново проследяват промените в една или повече групи през определен период. Тук по-полезното е, че визуално се открояват разликите много ясно.

5590270590_b89d7da0f0_bmaxresdefault

 

 

X-Y Plot

X и Y ви помагат да отразите връзките между две различни неща. Едновременно с това отделните моменти, в които се срещат могат да бъдат сравнени помежду си и да бъдат отделени в различни групи, както е на тазиснимка. Трите цвята точки отделят три групи.

g3ZkL

Обмислете целите на данните си и изберете най-правилното средство за представянето им. Гарантирам ви, че ще бъдат по-добре разбрани и осмислени.

Leave a Reply