Киното, историите и презентациите (част 1)

with No Comments

Наскоро всички в make them… сбъднахме една мечта – първото ни обучение, за което Мишо вече писа. По време на обучението обсъдихме каква е “тайната” към добрата и въздействаща история и какво е общото с презентациите.

По какво се различава една интересна и вълнуваща история от една отегчителна история? От една страна – по съдържанието, от друга – по това как е разказана, от трета – по това как е структурирана и има ли разбираема връзка между всичко, което се случва.    

Структурата всъщност е отличителното качество на добрата история. Според Сид Фийлд тя включва следните етапи:

how-and-why-syd-field-paradigm

Начало (Подготовка, действие 1)
Началото на всяка история е подготовка за това, което ще се случи по-нататък – представяне на главните герои, задаване на контекст на историята. Началото на “Изкуплението Шоушенк” например започва с това, че Анди е осъден на доживотен затвор за убийството на жена си и любовника ѝ и изпратен в Шоушенк.

Обрат 1
Първият обрат в историята обикновено се “планира” малко след началото – той дава избрана посока на историята, в която тя да се развие и прави прехода между началото на историята и средата. Когато Анди моли Ред да му достави малко скално чукче в затвора, това задава нова посока на историята и загатва, че Анди има нещо наум.

Среда (Конфронтацията, действие 2)
По време на средата на историята обикновено има драматични препятствия и сблъсъци, които героите преодоляват. Това е частта, в която се разкриват различни аспекти от живота на героите, поставят се в ситуации, които да покажат техния характер. Така Анди се приспособява към живота в Шоушенк, формира приятелство с Ред, предава знанията си на останалите затворници, преодолява сблъсъците с надзирателите и директора.

Обрат 2
Обрат номер 2 настъпва, когато искаме да направим преход от средата на историята към края. Това обикновено е запомнящо се събитие, което предначертава финалния ракурс на историята, преди тя да завърши – като бягството на Анди от затвора Шоушенк.

Край (Резолюцията, действие 3)
Когато целта на историята е постигната и героите я напускат променени, е моментът, когато настъпва финалът. Анди бяга от затвора и отива в Мексико, където започва живота си наново, очаквайки най-добрия си приятел Ред да се присъедини към него.

seven-deadly-tricks-seven-ways-to-storytelling-3-638Ако се съпоставят презентациите с историите, може лесно да се стигне до извода, че имаме нужда от структура, за да може презентацията ни да има логическа последователност.

Защо? Защото, ако презентацията ни има цел за постигане (а такава ни трябва), ние трябва да предначертаем пътя, който ще извървим с презентацията, за да постигнем целта си.

Защо? Защото, когато мислим как ще структурираме презентацията си, структурираме и мисълта си и можем да бъдем разбрани по-добре и да сме подготвени и убедителни.

Защо? Защото, ако мислим за структурата и дали ще бъдем разбрани, значи мислим за нашата публика. А тя е най-важната.

Защо? Защото презентацията е ЗА ПУБЛИКАТА – не за нас. Публиката ни е тази, която искаме да провокираме към действия, за да постигнем резултати. Без нашата публика, нашата презентация чисто и просто няма смисъл.

Ако все още не сте убедени, че ви трябва цел и структура на презентациите – имам още аргументи в торбата :-) Както се казва – не сменяйте канала, постовете по темата тепърва предстоят!

Източници: 

  • http://dramatica.com/articles/how-and-why-dramatica-is-different-from-six-other-story-paradigms
  • http://www.dtelepathy.com/blog/philosophy/how-engaging-storytelling-can-improve-your-website, 
  • http://sydfield.com/writers-tools/the-paradigm-worksheet/, 
  • http://bit.ly/1AqLq88

 

Leave a Reply