Пазете се ПОРОЯТ от информация да не се превърне в ПОТОП от информация

with No Comments

Когато проучването ви е свързано с много информация, която трябва да се обработи и пресъздаде в инфографика, има опасност този порой от инфрмация да се превърне в потоп. IBM  се занимават, освен със софтуери, със събиране и канализиране на всичката информация, която ежедневно приижда от мобилните устрйства, социалните мрежи, всякаква онлайн активност. Това е добра възможност за иновативно мислещи маркетолози. На базата на такива данни за съответната държава се оптимизира доставянето на реклами, резултатите на компаниите и се пренасочват саитовете и онлайн рекламите. Това е една интересна тема, но за нас в този блог по-интересно е как е представена информацията и данните в инфографиката, която използват за проекта IBM.

Точно това е целта на визуализацията на данни: да предаде сложна информация по-ефективно и по-бързо. И както се досещате има две основни части – графика и информацията. Информацията са фактите и цифрите, а графиката е средството, с което се предават. Следователно без информация няма графика. И още повече без добре осмислена информация няма добра графика. Колкото и красиви иконки да се нарисуват или приятни цветове да се използват, те няма да имат достатъчно ефективност.

 

the-flood-of-big-data

 

Осмислянето на информацията отнема малко повече време, но не e сложно. Въпросът е добре да се помисли каква е взаимовръзката между данните. Дали представляват някаква йерархия или последователност. Дали има равнопоставеност на фактите или едни изпъкват пред  други.Някой път една инфографика може да се раздели на няколко по-малки, с цел да се анализира внимателно подробностите. Друг път може много данни да се съберат в една обща картинка. Въпросът е как да се справите с този порой от информация да не се превърне в потоп от информация, където хората вместо да открият решението на проблема, се давят в безкрайно много данни.

В случая тази инфографика позволява всичко да е на едно изображение на първо място защото данните имат много силна взаимовръзка. Примерите за информация ежедневно излизаща, като например броя имейли на ден, се събират в общото корито, което наричат BIG DATA (големите данни). Там в BIG DATA се съдържат данните за количестото данни, което се събира в света и разтежа на обработените и необработени данни. На чешмите пише NETEZA FACTOR като решението на проблема, тези които обработват информацията и я пренасочват. Пороят от данни се превръща в решения за оптимизация, течащото от чешмите.

Тази инфографика е направена, за да се представи в онлайн пространството. При този вариант може да си позволи да е толкова дълга вертикално. Зрителят никога не може да чете и да я вижда цялата едновременно. След като прочете човек си скролва надолу и продължава. Няма и кой да притиска с времето. Две различни неща са когато инфографиката енаправена, за да се разбира по-бързо, и когато се презентира устно пред публика. При втората ситуация трябва да се разкрива на екрана на етапи, за да може да се влезе в детайла.

Ако тази визуализация на данни е леко артистична, това не е самоцелно, а доста добре осмислено.

Leave a Reply