Петъчни разговори с проф. Иванка Мавродиева

with No Comments

Добрите презентатори не се раждат – те се създават. И по този повод днешният ни петъчен разговор е с един от хората, които имат основна роля в създаването на добрите български презентатори. Представяме ви проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, преподавател по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане в СУ “Св. Климент Охридски”. 

Тя е истински извор на познание по темата презентации и публично говорене – широките й изследователски интереси се простират от похватите в политическата и парламентарната реторика до тънкостите на бизнес общуването. Проф. Мавродиева е и главен редактор на електронното научно списание „Реторика и комуникации” и има свой собствен академичен блог, което ни кара да я харесваме още повече.

Проф. Иванка Мавродиева: Добрият оратор е “достоен мъж, изкусен в говоренето”

 

Проф. Мавродиева, благодаря Ви, че се съгласихте да споделите част от богатия си опит в нашите петъчни разговори. Като преподавател в Софийския университет, Вие сте един от хората с принос към анализите на българските оратори и презентатори, а и с представяне на модели за успешно поведение. Как се носи такава отговорност?

По-скоро това е осъзнаване на ангажимента на университетския преподавател. От една страна – към това да обучава и формира добри и успешни модели за ораторски и презентационни умения, а от друга – да проучва явленията, феномените и процесите в областта на медийната и публичната комуникация. Това изисква подготовка, за да се установят тези явления и да се подготвят личностите за ефективно публично и медийно представяне. Налице е една амалгама от теоретична подготовка, мотивация и осмисляне важността на работата. Тези, които се обучават, са индивидуалности, същевременно те са част от общности, институции, бизнес организации и партии. Ето защо се налага да си подготвен обучител и етичен треньор, но и да си отговорен към усъвършенстване на комуникативните и презентационните умения на тези, които са в групата.

 

Още от първия ни събеседник, ние много се вълнуваме от една тема: Какво е нивото на презентационните умения на младите българи. Вие имате преки наблюдения върху едни от най-добрите студенти в страната – моля ви, кажете ни могат ли те да презентират и какво им липсва?

Студентите могат добре да правят презентации при използване на различни софтуерни програми – Power Point, Movie Maker, Prezi. Те виждат добри образци на презентация в SlideShare.net и в други сайтове. Същевременно гледат презентациите в ted.com. Съизмерването с модели на презентиране, с образци е полезно. Студентите достигат до осмислянето, че извън позицията на зрител и потребител, идват ангажимента да си презентатор. И тогава древната наука реторика се съчетава с уменията да създаваш мултимедийни продукти, но и да презентираш пред аудитория. Трябват комплексни умения и именно тук е фокусът при формиране и развиване на презентационни умения у младите хора.

 

Как се създава добър презентатор / оратор? Кои са нещата, върху които Вие като преподавател се фокусирате?

Първо, знания, представени като теория, понятия, термини, но по интересен и систематизиран начин. Второ, обучения, задаване на ситуации и казуси, навременни съвети и корекции, за да се формират комплексни умения и ефективно поведение. Полезен е анализът на видеозаписи, за да се следи развитието и усъвършенстването на студентите или обучаваните. Формализмът не води до добри резултати.

 

Преди вече доста години на първата ми лекция в университета преподавателят каза, че висшето образование е предназначено да води студентите към самообразование. Кои са основните области, върху които човек трябва да работи самостоятелно, ако иска да стане добър презентатор?

Да чете базови и нови публикации по въпроса. Да съчетава теоретичната подготовка с опита, да има желание за непрекъснато саморазвитие и самоусъвършенстване. А и практиките налагат постоянно да учим и да се развиваме, уменията и знанията не са застинали и не приключват с получаването по време на тържествени церемонии на дипломи за бакалавър или магистър. След тържеството следват допълването на знанията и усъвършенстването на комуникативните, ораторските и презентационните умения съобразно работата, позицията, задълженията.

 

Имал съм удоволствието да сте мой преподавател и ясно си спомням два момента – първият беше фактът, че винаги се движехте с камера, с която снимахме опитите си за публично говорене. И ясно си спомням колко ни беше срам всички после да се гледаме. Защо е важно за един презентатор да може да вижда себе си отстрани? И как да се научим да ценим честната обратна връзка за представянето си?

Преподавателят по реторика и презентационни умения трябва да съчетава сериозна теоретична подготовка, умения да преподава, опит като треньор или обучител и да спазва етичните норми. Както е известно от древните – да възпитава бъдещият оратор да бъде „Достоен мъж, изкусен в говоренето!”. Тоест да има неразривна връзка между морал, ценности, принципи и усвоени модели и комуникативни техники. Ако самият преподавател и обучител не достига до неразривното съчетаване на гореизброените неща, не е възможно да се получи ефективно обучение. Същевременно преподавателят трябва да стимулира, да коригира, да дава съвети, да прилага индивидуален подход. И да обича работата си. Да има ентусиазъм, мотивация, готовност да дава, да споделя знание, да формира ораторски умения и да се радва на успеха на учениците си.

 

Казах преди малко, че си спомням два момента – вторият е анализът на една реч на Тодор Живков, за съжаление вече ми е избягал поводът за речта, но никога няма да забравя изяществото и картинността на езика, майсторството, с което беше написана (не коментирам изнасянето). Разкажете ни малко повече за речите от този малко позабравен и по-често свързван само с негативни неща период.

Това бе време, в което партийната, политическата и дипломатическата реторика се  развиваха, имаше идеологеми с висока честота на употреба, а също и мултиплицирането им в много речи на различни равнища. Това бе времето на шаблонните изрази и клишета, на приповдигнатите емоции и донякъде изкуствената патетика, същевременно и на абстрактните изрази. По време на социализма партийните водачи бяха обучавани в ораторско майсторство. Партийните функционери имаха съветници относно това как се пишат и произнасят речи, ако днес използваме чуждиците – спийчрайтъри и спийчмейкъри. Реториката има утилитарна функция, тя подпомага процеса на разпространяване на идеи, програми и послания чрез ораторски жанрове и през говоренето пред публики. Това е валидно в различна степен за различни епохи и се проявява по различен начин.

 

Не мога да се въздържа, макар че сигурно ще Ви е трудно да отговорите, да Ви попитам коя е любимата Ви презентация или реч и защо? Има ли българска такава в списъка в с любими?

Презентациите на Изабел Алиенде, Елиф Шафак, Chimamanda Ngozi Adichie, на сър Кен Робинсън в ted.com; презентациите на Стив Джобс. Речите на Дантон, Марат, Робеспиер, Уинстън Чърчил, Джон Кенеди, Маргарет Тачър, Индира Ганди, Бил Клинтън и Хилъри Клинтън, Франсоа Митеран, Владимир Путин. От българските оратори оценявам високо речта „Величието на България”, произнесена от д-р Никола Генадиев; някои от речите на Александър Стамболийски, речите на Йосиф Петров в Седмото Велико народно събрание; чета речите на д-р Желю Желев като президент; оценявам като въздействаща речта на Стефан Данаилов при откриване на 43-то Народно събрание.

 

Кои са 5-те книги, които всеки презентатор трябва да прочете според Вас?

„Как да правим всичко с PowerPoint” (2003). Има преводни книги: „Успешните презентации, които постигат по убедителен начин нашите цели” (2005); книги от поредицата For Dummies; Петер Ебелинг – „Реторика. Пътят към успеха” (2002). Вижте в Онлайн справочника по реторика в рубриката/категорията „Други термини” основи термини от моята книга „Как да презентираме успешно?” (2007). Може и да има полза от свободния достъп до това популярно знание.

 

Накрая обикновено каним гостите си да дадат няколко основни съвета от практиката си. Тъй като Вашата практика е свързана основно с даването на съвети, много ли ще Ви затрудня, ако помоля за най-важните?

Не се притеснявайте, когато произнасяте реч или презентирате! Старайте се да се развивате като оратори и презентатори непрекъснато с помощта на професионалисти! Не вървете в познатия коловоз на шаблоните! Не следвайте баналните модели, не вървете в руслото на скучното говорене! Анализирайте публиките, пред които ще говорите! Подготвяйте речта и презентацията съобразно целите, темата и публиката!

 

Петъчно с проф. Мавродиева си говори Михаил Стефанов

 

Leave a Reply