Как да направите по-интересен дизайн на инфографика

with No Comments

Наскоро открих любопитна (макар и малко плашеща) прогноза за демографското развитие на страната ни до 2050 г. Според нея населението на България дотогава ще е 3,5 млн. души, като по-малко от половината ще са от български етнос. Когато се зарових малко повече, открих следната таблица като приложение към един от материалите, отразили новината (тази таблица показва друго изследване с прогноза до 2030 г.):

 

ДЕМОГРАФИЯ

Трябва да се съгласим, че това е тема, която вълнува всеки от нас без изключение – с други думи подобна таблица цели да информира хора на различна възраст, с различни социални и образователни равнища. Следователно трябва да е прегледна, лесна за разбиране и прочитане, и да не отнема супер много време да се възприеме информацията.

Нещо, което горната таблица не е.

Първото което се случва, когато я погледнем, е, че направо ни се премрежва погледът от сбитата информация. Липсата на какъвто и да е графичен елемент или цвят (като изключим болд-натите числа в последната колона) може да откаже огромна част от читателите дори да се опитат да я проумеят.

Неясното форматиране на лявата колона също обърква – защо имената на едните държави са в ляво, другите в средата, а третите леко вдясно?

Защо всички данни вдясно са подсилени, въпреки че някои от тях са негативни, а други позитивни – така контрастът между едните и другите се загубва. Трябваше да се подчертаят или едните, или другите – в единия случай щеше да е наблегнато на факта, че едните са с негативен прираст, а в другия – да се подчерае положителния прираст на другите.

Изобщо – трудна за четене.

Затова реших набързо да си поиграя и да визуализирам същите данни, но по по-достъпен и лесен за осмисляне начин. Ето какво се получи:

 

 

Demografic info

 

А ето и как го направих:

Етапи на дизайн

1.Какъв вид е информацията?

Не е абстрактна концепция или йерархия, а представяне на данни, но без координатна система.

Реших, че е подходящо това да се визуализира с ленти, които да позволят на читателя по-лесно да сравни броя на жителите в различните държави.

 

2.Какви цветове да се използват и как?

Целта е да се информира и цветовете трябва да са по-неутрални, но все пак трябва да има контрастен, който да привлича вниманието първо върху най-важното от данните.

Избрах синия цвят с неговите нюанси и жълтото като контрастен.

палетте

 

3. Как да се подредят и степенуват елементите?

Смених заглавието, за да е по-кратко и ясно и го написах с по-големи букви от същия шрифт, и то удебелени.

Допълнителните текстове като източници и пояснение са с най-малък шрифт, но не прекалено, за да се виждат и от седящите най-отзад.

И накрая подравних всичко по вертикала и хоризонтала.

 

Така с не много усилия създадох една инфографика, значително по-удобна и по-приятна за гледане.

 

И накрая една молба: моля ви, отделете няколко екстра минути да помислите над визуализацията на информацията в своите презентации. Знам, че винаги бързате и обикновено дизайнът остава последен, но така рискувате да останете неразбрани.

По тази причина съществува и MAKE THEM…, и затова и аз ще продължа да публикувам съвети, които да ви помагат да правите информацията, която споделяте, да се откроява от всички останали и да достигне разбираемо до повече хора.

MAKE THEM SEE!

Leave a Reply